((( ای پیر ترین جوان تاریخ بیا ... )))

سرمشقهای آب..بابا.. یادمان رفت


رسم نوشتن با قلم ها یادمان رفتگل کردن  لبخندهای هم کلاسی


بایک نگاه ساده حتی یادمان رفتترس از معلم ..حل تمرین.. پای تخته


آن زنگ های بی کلک را یادمان رفتراه فرار از مشقهای توی خانه


ای وای ننوشتیم...آقا یادمان رفت!!!آن روزهارا آنقدر شوخی گرفتیم


جدیت تصمیم کبری یادمان رفتشعر خدای مهربان را حفظ کردیم


یادش بخیر اما خدارا یادمان رفتدرگوشمان خواندن رسم آدمیت


آن حرفهارا زود اما یادمان رفتفردا چکاره میشوی؟؟موضوع انشاء


ساده نوشتیم آنقدر تا... یادمان رفتدیروز تکلیف..آب .. بابا .. بود و خظ خورد


تکلیف فردا .. نان  و بابا .. یادمان رفت                                                      (حسین جعفر زاده)

نوشته شده در پنج‌شنبه 11 خرداد‌ماه سال 1391ساعت | 17:38 توسط فــــریـــد | نظرات (158)